Galeb Internacional d.o.o

  • 1cableBallBanner.jpg
  • 2powerlines.jpg
  • 3workerWithHelmetSmaller.jpg
  • 4handshake.jpg

Dobrodošli

Galeb Internacional DOO Istočno Sarajevo je jedan od pionira u organizovanju privatnog poslovanja tj. privatnog sektora u SFRJ. Firma Elektro-Servis Galeb je od svog osnivanja 1985 godine poslovala u sklopu Zanatske zadruge Malind.

Danas firma Galeb Internacional DOO predstavlja jednog od vodećih partnera privrede na lokalnorn i regionalnorn nivou u oblasti projektovanja i izvođenja elektroinstalacija jake i slabe struje. Galeb Internacional DOO posjeduje sertifikate i licence iz više oblasti.

Neprekidna unapređenja sprovode se u cilju poboljšanja performansi procesa i cjelokupnog poslovnog sistema ka zadovoljenju potreba i želja kupaca i ostalih zainteresovanih strana.

Konstantnom posvećenošću razvoju i usvajanju novih tehnologija i sistema upravljanja postiže se za cilj naš kontinuiran rast kao priznatog i potvrđenog privrednog subjekta na području RS i BiH.

Kontakt

Vojvode Radomira Putnika 63
71123 Istočno Sarajevo
Republika Srpska, BiH

+387 (0) 57 320 540 Centrala

+387 (0) 57 320 547 Fax


http://www.galebint.com/
galeb.internacional@gmail.com

Galeb Internacional

Firma Galeb Internacional DOO predstavlja jednog od vodećih partnera privrede na lokalnom i regionalnom nivou u oblasti projektovanja i izvođenja elektroinstalacija jake i slabe struje.

Naš tim čine 3 diplomirana inženjera i 22 kvalifikovana elektrotehničara/montera.

Cilj i buduća orjentacija preduzeća je da postane i opstane kao vodeći partner privrede na lokalnom i regionalnom nivou.