Galeb Internacional d.o.o

Politika kvaliteta

El. pošta Štampa PDF

Preduzeće Galeb internacional DOO pruža usluge projektovanja i izvođenja elektroinstalacija jake i slabe struje u skladu sa zahtjevima kupaca i korisnika.

Kvalitetan kadar, korištenjem savremenih tehnologija u radu i upravljanje procesima po međunarodnim standardima garantuju kvalitet naših usluga.

Cilj i buduća orjentacija preduzeća je da postane i opstane kao vodeći partner privrede na lokalnom i regionalnom nivou.

Posvećenost rukovodstva ogleda se u pravcu razvoja preduzeća kroz sticanje novih znanja. Specifičnost preduzeća je sistemski pristup u upravljanju kroz procesni pristup u cjelokupnom poslovanju.

Svi zaposleni u preduzeću su svjesni svoje uloge i uticaja na ostvarivanja ciljeva.

Stalnom obukom zaposlenih obezbjeđuje se kontinuitet u poboljšanju procesa rada.

Neprekidna unapređenja sprovode se u cilju poboljšanja performansi procesa i cjelokupnog poslovnog sistema ka zadovoljenju potreba i želja kupaca i ostalih zainteresovanih strana.