Galeb Internacional d.o.o

Detalji o sertifikatima i licencama

El. pošta Štampa PDF

Galeb Internacional DOO posjeduje sertifikate i licence iz više oblasti, čiji detalji su dati u nastavku teksta.

 • Standard EN ISO 9001:2008
 • Standard EN ISO 14001:2004

 • Standard OHSAS 18001:2007

 • Licenca za građenje, odnosno izvošenje radova na objektima za koje građevinsku dozvolu izdaje Ministarstvo za prostorno uređenje, građevinarstvo i ekologiju i todijela elektro faze, instalacije jake struje i elektroenergetskih postrojenja.
 • Licenca za izradu tehničke dokumentacije za objektea za koje građevinsku dozvolu izdaje Ministarstvo za prostorno uređenje, građevinarstvo i ekologiju i todijela elektro faze, instalacije jake struje i elektroenergetskih postrojenja.
 • Revizija i ispitivanje električnih instalacija
  • Ispitivanje neprekidnosti zaštitnog, glavnog provodnika voda i provodnika za izjednačavanje potencijala
  • Ispitivanje galvanske povezanosti metalnih masa (izloženih provodnih dijelova) sa uzemljivačem
  • Pregled i ispitivanje zaštita automatskim isključenjem napajanja (mjerenje impedanse petlje kvara, mjerenje napona dodira, provjera djelovanja ZUDS (strujnih zaštitnih sklopki), određivanje očekivane struje kratkog spoja i napona dodira)
  • Mjerenje otpornosti uzemljenja, otpornosti rasprostiranja i specifične otpornosti tla