Galeb Internacional d.o.o

Naš tim

El. pošta Štampa PDF

Naš tim čine 6 diplomirana inženjera sa položenim stručnim ispitom i 22 kvalifikovana elektrotehničara/montera stalno zaposlena u firmi Galeb Internacional DOO. Takođe, naša firma ima i 5 visoko kvalifikovanih i 15 kvalifikovanih elektrotehničara/montera koje Galeb Internacional DOO angažuje po potrebi na ugovoru o djelu.


 Naš Tim