Galeb Internacional d.o.o

Projekti na koje smo posebno ponosni

El. pošta Štampa PDF

Projekti se odlikuju
visokim nivoom kompleksnosti,
ekstremnim uslovima rada
i kratkim rokovima.

 • Upravna zgrada SFOR - kamp Butimir, Sarajevo
 • Poslovni centar Aleksandrija, Istočno Sarajevo
 • TE Gacko, Gacko
 • Zgrada prijateljstva BiH i Grčke (bivše Izvršno vijeće), Sarajevo
 • Zgrada Centralne agencije za istrage i zaštitu SIPA, Istočno Sarajevo
 • Trafostanice Poljice, Ogorjelica, Vrh, Jahorina - OC Jahorina,  Pale
 • Šestosjedi Ogorjelica 1 i Poljice - OC Jahorina,  Pale
 • TE Ugljevik - RiTE, Ugljevik
 • TEMPO, Istočno Sarajevo
 • Sistem osnježavanja na Jahorini - OC Jahorina,  Pale
 • AD Rafinerija nafte, Bosanski Brod
 • Rafinerija ulja Modriča
 • Zgrada Ekonomskog fakulteta, Pale
 • Studentski domovi Pale
 • Poslovni objekat BH telecoma, Sarajevo