Galeb Internacional d.o.o

Projekti na koje smo posebno ponosni

El. pošta Štampa PDF

Projekti se odlikuju
visokim nivoom kompleksnosti,
ekstremnim uslovima rada
i kratkim rokovima.

  • Upravna zgrada SFOR - kamp Butimir, Sarajevo
  • Poslovni centar Aleksandrija, Istočno Sarajevo
  • TE Gacko, Gacko
  • Zgrada prijateljstva BiH i Grčke (bivše Izvršno vijeće), Sarajevo
  • Zgrada Centralne agencije za istrage i zaštitu SIPA, Istočno Sarajevo
  • Trafostanice Poljice, Ogorjelica, Vrh, Jahorina - OC Jahorina,  Pale
  • Šestosjedi Ogorjelica 1 i Poljice - OC Jahorina,  Pale
  • TE Ugljevik - RiTE, Ugljevik
  • TEMPO, Istočno Sarajevo
  • Sistem osnježavanja na Jahorini - OC Jahorina,  Pale
  • AD Rafinerija nafte, Bosanski Brod
  • Rafinerija ulja Modriča
  • Zgrada Ekonomskog fakulteta, Pale
  • Studentski domovi Pale
  • Poslovni objekat BH telecoma, Sarajevo