Galeb Internacional d.o.o

O nama

El. pošta Štampa PDF

Kao jedan od pionira u organizovanju privatnog poslovanja tj. privatnog sektora u SFRJ, firma Elektro-Servis Galeb je od svog osnivanja 1985. godine poslovala u sklopu Zanatske zadruge Malind.

Razvijanjem poslovnih kapaciteta i dostizanjern većeg organizacioriog nivoa 1988. godine dolazi do preregistracije subjekta u DOO GalebSarajevo čime se potvrđuje uspješan rad na tržištima svih republika usklopu SFRJ.

Kao posljedica ratnih dešavanja na području BiH nastao je prekid u poslovanju u periodu od 1991-1999. godine, a 1999. godine se pod nazivorn Galeb International DOO Istočno Sarajevo aktivira rad preduzeća.

Danas firrna Galeb Internacional DOO predstavlja jednog od vodećih partnera privrede na lokalnom i regionalnom nivou u oblasti projektovanja i izvođenja elektroinstalacija jake i slabe struje.

Posvećenost rukovodstva ogleda se u pravcu razvoja preduzeća kroz sticanje novih znanja. Specifičnost preduzeća je sistemski pristup u upravljanju kroz procesni pristup u cjelokupnom poslovanju.

Neprekidna unapređenja sprovode se u cilju poboljšanja performansi procesa i cjelokupnog poslovnog sistema ka zadovoljavanju potreba i želja svih naših poslovnih partnera i kupaca.

Konstantnom posvećenošću razvoju i usvajanju novih tehnologija i sistema upravljanja postiže se za cilj naš kontinuiran rast kao priznatog i potvrđenog privrednog subjekta na području RS i BiH i kao jedinog logičnog izbora za partnera....